Regulamin sklepu
 • Informacje ogólne
 1. Podmiotem gospodarczym obsługującą sklep procamera.pl jest firma sieciovo.pl Justyna Szlawska. Działalność zarejestrowana jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem Straszyn ul. Jowisza 7/2 z nadanym numerem NIP 957-071-62-43 oraz REGON 221607870 zwana jest dalej "SPRZEDAWCĄ".
 2. SPRZEDAWCA realizuje zamówienia na terenie Europy złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne mające swój adres zamieszkania lub siedzibę na terenie Unii Europejskiej o wartości co najmniej 50 zł zwane dalej „KLIENTEM”
 3. Regulamin można pobrać w formacie PDF.
 4. SPRZEDAWCA podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę procamera.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.
 5. Każdy KLIENTEM dokonując zamówienia powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 6. W toku rejestracji lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Sposoby porozumiewania się ze KLIENTA ze SPRZEDAWCĄ :
  1. Pod numerem telefonu 58 7322956 od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18
  2. Pod adres e-mail sklep@procamera.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18
 8. Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

 • Realizacja zamówień, formy płatności i dostawy
 1. SPRZEDAWCA prowadząc sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę procamera.pl, na której można składać zamówienia. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej PRODUKTEM. Oferta na stronie procamera.pl stanowi zaproszenie do złożenia oferty cenowej przez kupującego.
 2. Zamówienia można składać za pośrednictwem
  1. strony internetowej procamera.pl
  2. poczty elektronicznej na adres sklep@procamera.pl

 

 1. Klient składając zamówienie  poprzez interaktywny formularz – KOSZYK - dostępny w procamera.pl lub pocztę elektroniczną określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach KLIENT chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. 
 2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez KLIENTA, SPRZEDAWCA wysyła na jego adres e-mail informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia. Ta informacja jest ona jedynie potwierdzeniem, że SPRZEDAWCA zamówienie otrzymał.
 3. Następnie SPRZEDAWCA weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i w razie potrzeby wysyła odpowiedni komunikat na adres e-mail KLIENTA
  1. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji
  2. Odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Z chwilą otrzymania takiego potwierdzenia przez KLIENTA pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość. Do potwierdzenia zamówienia załączone będą również najistotniejsze informacje na temat zawartej umowy sprzedaży W przypadku otrzymania odmowy oferta KLIENTA zostaje anulowana.
 5. KLIENT otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu SPRZEDAWCY na wybrany przez KLIENTA adres e-mail.
 6. Celem ustalania i przekazywania KLIENTOWI tych dodatkowych danych jest zapewnienie, aby PRODUKT został wydany właściwej osobie.
 7. Klient ma do wyboru różne formy dostawy wskazane na stronie procamera.pl w zależności od rodzaju produktu, jego wagi i rozmiarów :
  1. Odbiór osobisty w biurze handlowym przy ul. Jowisza 7/2 W miejscowości Straszyn po wcześniejszym ustaleniu terminu
  2. Przesyłkę kurierską firmą DPD / DHL
  3. Paczkomat Inpost
 8. Klient posiada możliwość wyboru sposobu płatności :
  1. Przelew - przedpłata
  2. Pobranie – płatność przy odbiorze do kwoty 1500zł          
  3. Gotówka – odbiór osobisty
  4. Płatność online (PayU s.a,  Przelewy24.pl)
  5. Płatność kartą poprzez system PayU, Przelewy24.pl  (Visa, Mastercard)

 

 1. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA w zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku dostępnym na stronach Koszt dostawy i Formy płatności.
 2. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez KLIENTA sposobu odbioru zamówienia. KLIENT może dokonać zapłaty z góry (przedpłata) lub przy odbiorze (za pobraniem). Szczegółowe dane dostępne są tutaj: Koszt dostawy i Formy płatności. Płatności za zamówienie można dokonać przy odbiorze lub przelewem bankowym lub za pośrednictwem innych funkcjonalności udostępnianych na stronie procamera.pl.
 3. Do każdego zamówienia jest wystawiany paragon fiskalny lub faktura VAT, które są doręczane KLIENTOWI razem z PRODUKTEM.
 4. Z każdym produktem KLIENT otrzymuje kartę gwarancyjną na produkt lub informację w jaki sposób skorzystać z gwarancji producenta.
 5. Organizowana przez SPRZEDAWCĘ na stronie procamera.pl sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość PRODUKTÓW i trwa przez określony czas. W związku z tym zamówienia na PRODUKTY w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji.
 6. Po dokonaniu zamówienia podczas oferty promocyjnej KLIENT otrzyma informację czy jego zamówienie zostało objęte w/w promocją.
 7. W ramach promocji sprzedaży niektóre PRODUKTY w sklepie procamera.pl mogą mieć zerową wartość kosztów jego dostawy
 8. SPRZEDAWCA odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.

 

 • Ceny
 1. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych i są cenami brutto.
 2. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki oraz kosztów związanych z wyborem sposobu płatności
 3. SPRZEDAWCA nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.
 4. Ceny PRODUKTÓW podane w sklepie internetowym procamera.pl są ważne w ofercie internetowej i jak i w sprzedaży bezpośredniej.
 5. Przed zatwierdzeniem zamówienia KLIENT może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy oraz koszt związany z wybranym sposobem płatności na stronach Koszt dostawy i Formy płatności.

 

 • Termin realizacji zamówień
 1. Podstawowy termin wysyłki zakupionych PRODUKTÓW wynosi od jednego do 30 dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych, liczonych od daty złożenia zamówienia.
 2. Szczegółowa informacja o dostępności i terminie wysyłki znajduje się w karcie PRODUKTU i jest ona terminem przypuszczalnym.
 3. Termin dostawy uzależniony od wybranego sposobu podany jest na stronie Czas realizacji zamówienia.
 4. Zamówienia złożone do godziny 13.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu.
 5. Zamówienia złożone po godzinie 13.00 lub w każdy dzień wolny od pracy wliczając sobotę i niedzielę rejestrowane są jako złożone w najbliższy dzień roboczy.

 

 • Odstąpienie od umowy
 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni.
 2. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. SPRZEDAWCA zwróci KLIENTOWI wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia PRODUKTÓW ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez KLIENTA sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez SPRZEDAWCĘ )
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Zwrot płatności przez SPRZEDAWCĘ następuje przy użyciu takich samych sposobów jakie wybrał KUPUJĄCY podczas pierwotnej transakcji. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 6. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.
 7. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. KUPUJĄCY ma możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy następującymi sposobami
  1. drogą elektroniczną wysyłając wiadomości email z treścią oświadczenia na adres  sklep@procamera.pl(koniecznie podaj nr zamówienia, data odbioru przesyłki, jaki towar zwracany)
  2. tradycyjną drogą pocztową na adres: sieciovo.pl 83-010 Straszyn ul. Jowisza 7/2 z dopiskiem „odstąpienie od umowy”.
 9. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie jego otrzymania.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
 11. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i odesłania.
 13. KLIENT ma obowiązek zwrócić PRODUKT do biura SPRZEDAWCY, tj. sieciovo.pl 83-010 Straszyn ul. Jowisza 7/2, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 14. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.
 15. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli SPRZEDAWCA wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi SPRZEDAWCA nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  6. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 • Procedura reklamacja
 1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.
 2. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KLIENTA będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 4. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:
  1. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n Kodeksu Cywilnego);
  2. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
  3. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
  4. SPRZEDAWCA nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

 

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta lub SPRZEDAWCY, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach www.procamera.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, dostarczanym wraz z PRODUKTEM KLIENTOWI. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Treść gwarancji można przeczytać na stronie REKLAMACJE I ZWROTY.
 2. Realizacja gwarancji nie ogranicza ani nie wyklucza dochodzenia praw na podstawie obowiązujących przepisów prawa o rękojmi na podstawie Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamacje można złożyć w formie elektronicznej na adres sklep@procamera.pl . Informację dotyczącą procedury reklamacyjnej oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru RMA. Wszelką korespondencję tradycyjną związaną z reklamacją i wysyłkę reklamowanego towaru prosimy kierować na adres: sieciovo.pl 83-010 Straszyn ul. Jowisza 7/2
 4. SPRZEDAWCA rozpoznaje reklamację na postawie obowiązujących przepisów prawa w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni SPRZEDAWCA nie ustosunkuje się do żądań KLIENTA, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
 5. W przypadku braków w reklamacji SPRZEDAWCA wezwie KLIENTA do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez KLIENTA. 
 6. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań KLIENTA wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi SPRZEDAWCA

 

 • Dane osobowe
 1. Administratorem danych jest firma sieciovo.pl Justyna Szlawska. Działalność zarejestrowana jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona w miejscowości Straszyn przy ulicy Jowisza 7/2 z nadanym numerem NIP 957-071-62-43 oraz REGON 221607870
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą KLIENT sklepu internetowego procamera.pl ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.
 3. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie procamera.pl, KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.
 4. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, KLIENT może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.
 5. KLIENT w osobnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej procamera.pl może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia, w tym marketingowych albo przesyłania wiadomości newsletter SPRZEDAWCY.
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych KLIENTA znajdują się na stronie internetowej www.procamera.pl poświęconej polityce prywatności - strona POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 • Zmiany regulaminu
 1. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, KLIENCI będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej pl przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu

 

 • Informacje dla konsumenta
 1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl